Pochod vedl ze sportovního areálu FC. Písek přes Městský ostrov, Smrkovice, Hůrku, Putim, Soutok, po sportovní stezce kolem Hradiště zpět do Písku. Na trase pochodu bylo umístěno 7 kontrol z nichž byly 2 tajné. Rodiny i skupiny si někdy berou pouze jednu mapu nebo mapy pouze pro děti, což znamená, že na trasách bylo samozřejmě více lidí, než těch registrovaných účastníků. Účastnili se lidé ze všech koutů ČR, ale i ze Slovenska a Polska.

Další plánované pochody jichž se členové DCK Klenčí letos ještě zúčastní jsou: 21. května Pochod Praha Prčice, 28. května Horažďovická stovka v Horažďovicích, 25. června Pochod Barunka v České Skalici u Náchoda, v srpnu Zbyslavský pochod ve Zbyslavi. Popř. i některých dalších neplánovaných.

Za příspěvek děkujeme Jiřímu Anderle.