Štěpánů je v kalendáři víc. Ale ten první žil někdy v 1.století našeho letopočtu, tj. v prvním století po Kristu. Za svoje názory a víru v Krista jakožto Mesiáše, byl vyhnán z Jeruzaléma a ukamenován. Co to má společného s koledami? Těžko určit. Dalším slavným Štěpánem byl Štěpán Harding. Ten žil v 12. století. A patřil k zakladatelům řádu cisterciáků. Citeaux je město ve Francii. Tento druhý svatý Štěpán navrhl tzv. Chartu lásky. Sice byla určena vznikajícím cisterciáckým klášterům, ale její ideály – střídmost a pomoc chudým, jistě souvisely s poskytováním koledy pro chudé, jejichž děti obcházely statky a stavení právě na Štěpána. A snad je i nikdo nekamenoval.

Slavný hlavně pro Maďary je i Štěpán Uherský. Král, který žil v letech 975 až 1038. Byl to první oficiální maďarský křesťan. Pokřtil ho český biskup a jeden z prvních českých mučedníku, svatý Vojtěch Slavníkovec (po matce i Přemyslovec).

Marie Špačková