Každý z uživatelů má pod dohledem svůj přidělený záhon, a tak se každý o svůj záhon stará, aby plodiny nebyly zarostlé plevelem a dostávaly pravidelně vodu.

Výsledkem poctivé a pravidelné práce s podporou pracovníků se v užitné zahradě opravdu daří a mnohé produkty jsou zpestřením nebo součástí stravování. Uživatelům pobytové služby navíc výsledek jejich společné práce snižuje náklady na stravování.

Jana Buriánková