Náplní lekcí je četba, povídání o knihách, spisovatelích či ilustrátorech. Děti si zároveň sdělují informace o knihách, které přečetly a zaujaly je. Knihovna disponuje mnoha tituly. Jedná se jak o knihy staršího vydání, tak o knihy nově vydané. Součástí je také literatura cizojazyčná, a sice psaná v němčině či angličtině. Žákovská knihovna je průběžně doplňována tak, aby uspokojovala potřeby současných mladých čtenářů. Zájemci o vypůjčení knih mají možnost přijít každý den o velké přestávce.

Jednou z hlavních činností Čtenářského klubu je četba knih z projektu Zdeňka Svěráka Čtení pomáhá. Tento projekt funguje tak, že si žáci z určité nabídky vyberou knihu, kterou budou číst. O té společně diskutujeme, následně plníme test. Za správně vyplněný test si žák zvolí jednu z dvanácti charit, jíž sponzoři projektu zašlou 50 Kč.

V období od září 2021 do března 2022 žáci přečetli 143 knih, což znamená, že charitám přispěli celkem 7 150 Kč. Za to jim patří velký dík. Náš Čtenářský klub tedy není pouze o četbě a diskusi nad knihami, nýbrž má i přidanou hodnotu, jež spočívá právě v účasti na zmíněném projektu.

Za příspěvek děkujeme Marii Brdové.