Původně kašny tvořila obyčejná kamenná, dřevěná, někdy i kovová schránka stojící na veřejném místě. Sloužily většinou jako jediný zdroj vody pro obyvatele měst a obcí.Teprve od 16. století se v Česku začínají objevovat kašny různě architektonicky zdobené (sochy, plastiky).

Na náměstí Republiky se nachází hned dvě historické kašny, které jsou památkově chráněné a jsou součástí MPR. První kašna naproti radnici prošla rekonstrukcí v roce 2020. V současnosti se rekonstruuje druhá, z roku 1797. Ta se nachází na spodní části náměstí.

Další tři kašny můžeme vidět v horní části zámeckého parku u Vdovského domu. V roce 1958 byly zařazeny mezi kulturní památky a v roce 1995 uznány za NKP (národní kulturní památka). První z nich je kamenná kašna čtvercového půdorysu nad severním křídlem zámku. Vznikla pravděpodobně koncem 18. století. Další je mělká žulová kašna-fontána osmiúhelníkového půdorysu, doplněná ve střední části plastikou delfína. Vznik také koncem 18. století. Třetí kašnou je masivní monolitická kamenná nádrž nad podélným půdorysem. Na čelní straně nádrže je vyrytý letopočet 1696 a to je pravděpodobně nejstarší kašna, která je v našem městě.

Odpoledne plné her ve Kdyni.
Odpoledne plné her si v Kdyni užily téměř dvě stovky účastníků

Na parkánovém dvorci mezi východním křídlem a parkánovou zdí zámku je umístněna kamenná kašna s plastikou Neptuna, který drží velkou rybu. Také byla v roce 1995 připsána na seznam NKP. Sedmou kašnou je kašna umístěná v jižní zahradě pod zámkem, pocházející údajně ze severních Čech.

Novodobá kašna vznikla v roce 2018 v Nabburgparku v ulici Dr. E. Beneše.

Hošovský Týn je městem kašen-fontán a je to i dobrý tip na výlet.