Kaplička stojí u cesty z Chodské Lhoty směrem k Vítovkám. Motivací stavby bylo uzdravení rolníka po těžkém úrazu. Kaple byla postavena na náklady pana Josefa Koutníka z Chodské Lhoty čp. 75. Na pamětní tabuli na kapličce je nápis: Ku cti a chvále Nejsv. Trojice Boží postavil Josef Koutník ve Lhotě roku 1911. Vysvěcena byla důstojným p. Gedem, farářem v Loučimi v srpnu 1911.

Objekt je pětiúhelníkového základu o straně 235 cm se dvěma pseudogotickými okny a vchodem. Výška stavby je 5,16 m. Již v dřívějších dobách byl v těchto místech kříž vyznačující cestu z Pocinovic i Loučimi přes Lhotu, Vítovky a Novou Ves pro procesí ke Svaté Anně na Tannaberk. Toto místo bylo „místem odpočinku“ asi v polovině trasy. Tři kaštany symbolizující právě Trojici Boží byly vysazeny v roce stavby (1911). V současné době o kapličku pečuje rodina Koutníkova a Jägerova z Chodské Lhoty.

Mši svatou celebroval Mons. Miroslav Kratochvíl, bohoslužbu, kterou sloužil pan farář u venkovního oltáře, navštívilo několik desítek věřících z Chodské Lhoty a okolních obcí. Mše svatá se zde koná vždy jednou za pět let. I když letos v tuto neděli bylo hodně větrné počasí, všichni byli rádi, že se zde mohli sejít. Po mši svaté si také všichni poutníci pochutnali na vynikajících pouťových koláčích, které Koutníkovi a Jägerovi napekli.

Martina Matějková