Kaple nad Branišovem byla postavena v letech 2008 až 2010, vysvěcena byla 24. července 2010 a od té doby se zde každoročně v tuto dobu koná mše svatá. Kaple je určena k příležitostnému slavení mše svaté v tradičním římském ritu a k šíření úcty k poslednímu českému králi. Karel Habsburský byl rakouský císař, uherský a český král, který nastoupil na trůn uprostřed 1. světové války a vedle svatého Václava byl jako jediný český vládce povýšený ke cti oltáře. Byl prohlášen za blahoslaveného 3. října 2004 papežem, dnes již svatým, Janem Pavlem II.

Mše svatá byla zakončena rakousko-uherskou hymnou „Zachovej nám Hospodine“.Po mši svaté ochutnali všichni pouťové koláče. Kaple stojí na krásném místě v přírodě u lesa s nádherným výhledem na kopce Šumavy, a proto až pojedete okolo, neváhejte, zastavte se a zajděte se ke kapličce podívat.

Martina Matějková