Strom se vypínal vedle sedmi vzrostlých památkově chráněných lip, které v létě stíní zdejší kamennou hřbitovní zeď. Houbové onemocnění, které strom napadlo, postihuje jilmy a způsobuje je houba druhu Ophiostoma novo-ulmi, která zamezuje protékání mízy cévami. To zapříčiní postupné odumírání větví a později i celého stromu. Strom uschne nastojato, opadá z něho veškerá kůra a zbude jen holé dřevo.

Houbu přenáší kůrovec bělokaz pruhovaný (Scolytus multistriatus), který se živí se celulózou z jilmového dřeva. Celulózu ovšem neumí rozložit, udělá to za něj právě tato houba.

„V současné době sucha a zvýšeného exportu a importu zeleně se zde vyskytuje mnohem více škůdců, kteří likvidují nebo ohrožují naši zeleň, a arboristé pracují daleko intenzivněji než kdy předtím,“ řekl Lukáš Čermák, který jako arborista pracuje už třináct let. Jeho firma ze Starého Klíčova strom v minulém týdnu pokácela.

A nebylo to jenom tak. Arboristé v první fázi odřezali a uklidili hlavní větve a horní část kmene. Následně zlikvidovali zbytek stromu. Neobešli se bez těžké techniky. Už před osmou hodinou ranní přijel jeřáb, přičemž doprava na zdejší frekventované silnici byla řízena kyvadlově. Po uvázání horní části kmene jej Lukáš Čermák podřízl morovou pilou s metrovou lištou. Jeřáb kmen zvedl a naložil na auto. Poté došlo na zbytek, tedy spodní část kmene, který bylo nutné říznout i z druhé strany, neboť dole byl široký víc než metr. Další postup byl stejný, zvednout a naložit. A bylo hotovo. Operace trvala necelých 50 minut.

"Ten strom mohl mít i 250 roků," hodnotil Čermák. Se svými kolegy se pak přesunul do Pocinovic, kde na ně čekala další práce.

Zdeněk Huspek