Mám obrovskou radost, když od kolegů slyším, jak v tomto týdnu dřív než kdykoliv jindy opět slyšeli, viděli a počítali jeřáby popelavé táhnoucí přes území našeho Plzeňského kraje. V menších i stovkových hejnech táhnou tito nádherní ptáci hlavně za tmy směrem na západ a věřte, že podle pověry je to dobrá zpráva a dobré znamení. 

První letošní informace přišly od myslivců z Domažlicka. U Postřekova v průběhu cca tří hodin, kdy kolega seděl večer na posedu, slyšel „troubit“ a hlasitě se ozývat celkem pět hejn letících vysoko pod hvězdnou oblohou. První hejno bylo tak do sta kusů, další bylo výrazně početnější, pak zase menší, největší a na závěr nějací loudové v partičce do dvaceti. Nádherný zážitek hlásil pán do telefonu s informací, že jeho kolega je má dokonce zachycené na termokameře.

Nezávisle na této informaci poslal kolega Tomáš Košatka ze ZOO Plzeň dokumentační fotografii a zprávu od svého kolegy Ciglera, rovněž ze ZOO Plzeň, který v pondělí 26. 10. 2020 před 17. hodinou náhodně vyfotografoval minimálně „stohlavé“ hejno táhnoucích jeřábů popelavých. Vše doplnil informací, že on ten samý den pak slyšel troubení jeřábů o dvě hodiny později, kolem 19. hodiny, za úplné tmy nad obcí Ledce.

Všichni jsme se shodli, že zažít něco takového je pro nás obrovský zážitek a mimořádná událost. Nenapíši vám přesně odkud a kam či za jakých podmínek přes naše území jeřábi přelétají, ale podobnou masivní tahovou vlnu jsem osobně zažil naposledy na podzim roku 2011. To byl rok, kdy bylo jeřáby z oblohy slyšet po dva týdny téměř každý den, dokonce jsme i jednoho mladého poraněného jeřába měli u nás na Záchranné stanici živočichů v Plzni.

Karel Makoň, Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva, Záchranná stanice živočichů Plzeň