Mířkov je rozsáhlá ves, jejíž zrození připomíná zaokrouhlená náves, kde se nacházejí nejstarší statky a také velmi starobylý kostel svatého Víta. Ale rozložení dalších stavení podél silnice směřující z Horšovského Týna na Mariánské Lázně upomíná i na jiné činnosti zdejších obyvatel v době středověku.

Třeba na formany a jiné dopravce tehdejší doby. V Mířkově stávala i tvrz. Jejím pozůstatkem je hospodářský dvůr těsně vlevo u silnice. Zbytky tvrze byly zlikvidovány na přelomu 20. a 21. století. Nebyly to už ani budovy obytné – stáj, sklepy aj.

Možná v této tvrzi, ač její umístění je poněkud zvláštní, žila jedna z významných osobností renezance – Mikuláš Stropčický z Mířkova. Rod je zde zmiňován od roku 1498.

A jak spolu souvisejí hrad Ronšperk a Mířkov? Hrad Ronšperk stojí dodnes v Poběžovicích. V době našeho příběhu se tak ale jmenovalo i město, k němuž patřil. A sem dojížděl Mikuláš za svou milenkou Markétou ze Žihobec. Zda za ní uháněl z Mířkova přes Horní Metelsko, Polžice, Srby a Zámělíč nebo jiným postranními cestami, už dnes nikdo asi nezjistí.

Markéta byla manželkou tehdejšího majitele Ronšperka, Barchance z Brašov. Jejich románek prozradil náhodou zachráněný lístek se vzkazem (jak připomíná August Sedláček ve svých Hradech, zámcích a tvrzí Království českého), aby Markéta přijela na rande do kláštera v Pivoni! Jenže všechno prasklo. Manžel zavřel Markétu do sklepení hradu a Mikuláš, ač nakonec udělal velkou politickou kariéru, se údajně nikdy s Markétou už nesešel, ale také se prý nikdy neoženil.

Že by milostný příběh Markéty a Mikuláše připomínali dva holoubci vytesaní na jednom kameni, který je zazděný vlevo na venkovní zdi při vchodu do mířkovskékého kostela? Možná.

Marie Špačková