Realizací stavby došlo k šířkové úpravě volné šířky mostu, což výrazně zvýší bezpečnost a plynulost dopravy ve městě. Most má oboustranný chodník se zábradlím a napojení na stávající chodníky a komunikaci na obou březích.

Stavba byla financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a Plzeňského kraje pro rok 2021. Celkové náklady činily 36 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla akciová společnost Metrostav

Za příspěvek děkujeme Jaroslavu Čedíkovi