Součástí výcviku byla i modelová pátrací akce v místních lesích. Pohřešovali se tři mladí lidé, zraněným osobám byla poskytnuta první pomoc a s použitím transportního vozíku byli z terénu dopraveni na nejbližší dostupnou cestu a předáni záchranné službě.
Dále se provádělo školení práce s házečkou, kondiční jízdy, teorie pátrání (teoretická a praktická ukázka pátrání, typy rojnic, komunikace v rojnici) nebo například radiokomunikace. 

Za příspěvek děkujeme Jan Uzlovi.