Jakub Flor se narodil v rodině myslivce ve Staněticích, kde získal lásku k lesu a přírodě. Už od studentských let uveřejňoval své drobné literární práce, především fejetony v domažlických týdenících. Za jeho života vyšla díla Na Jarčině vyhlídce, Halali a Oběť soucitu.

V pozůstalosti zůstala mimo jiné kniha Zelená penze, kterou se rozhodla Florova praneteř Hana Hoffmannová za pomoci Plzeňského kraje, Klenčí pod Čerchovem a města Všeruby vydat. Kmotry knihy jsou koutský starosta a ředitel Chodského muzea v Domažlicích Josef Nejdl. Během akce proběhla autogramiáda a mnoho účastníků si rovnou knihu pořídilo domů. 

Při akci byla dodržována všechna epidemiologická nařízení.

Za příspěvek mockrát děkujeme Haně Hoffmannové!