Budovat se začala v letech 1964 až 1969 asi 4 kilometry jižně od městečka Nýrsko. Slouží jako zdroj pitné vody pro Klatovsko a Domažlicko a plní částečně i ochranou fukci před případnými povodněmi. Kolem nádrže vede částečně cyklotrasa č. 33 a kousek trasy č. 2053. K samotné vodní ploše je vstup zakázán, neb je zde 1. ochranné pásmo, ale právě díky tudy vedoucí cyklotrase se mohou zájemci z řad cyklistů a turistů na zajímavé vodní dílo z hráze podívat.

Za každého počasí nabízí pěkné výhledy na nádrž i vyhlídka Dešenice, která je ale těžko přístupná. Je nutno jít při poměrně frekventované silnici č. 190 směr Hamry a následně vylézt na skálu nad silnicí. Odsud však při dobré viditelnosti dohlédnete například až na kostelík v Hamrech.

Monika Šavlová