Již 21. rokem běží v rámci podpory technického vzdělávání mládeže na základních a středních školách besedy „Energie – budoucnost lidstva“. Tyto interaktivní přednášky s možností otevřené diskuze jsou vítaným doplňkem výuky a ve školách se konají opakovaně.

Studenti Středního odborného učiliště se v tomto týdnu zúčastnili dvouhodinové přednášky, kterou vedl tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

Bez elektřiny se stále ještě musí obejít 840 milionů lidí z celkových 7,8 miliard obyvatel Země. Tento stav není udržitelný a světová populace se navíc rozrůstá o zhruba 82 milionů lidí ročně. Zásoby neobnovitelných zdrojů se vyčerpávají, výroba energie z fosilních paliv znamená emisní zátěž a zhoršování zemského klimatu.

Využitelnost obnovitelných zdrojů je závislá na počasí, výroba jaderné energie zase klade vysoké nároky na bezpečnost. Hledají se možnosti úspor a především nová technologická řešení např. pro skladování elektřiny ve velkém nebo recyklace vyhořelého jaderného paliva.

Součástí přednášky byly také praktické ukázky s fotovoltaickým zařízením nebo pokus s radiometrem. Vzhledem k tomu, že v důsledku koronavirové pandemie jsou nyní školy zavřené, projekt pokračuje on-line. Školy, které mají zájem se zapojit do projektu, který se zároveň snaží podporovat mládež v zájmu o přírodní a technické vědy, si mohou bezplatnou on-line besedu objednat na adrese info@hejlservis.cz, nebo na telefonním čísle 606472428.

Martina Drábková