Účastníky čekala dvě odlišná témata. Prvním byla aktuální problematika udržitelnosti se zaměřením na výběr a nákup ovoce a zeleniny a druhým programování 3D tiskáren. Žáci byli rozděleni do národnostně smíšených skupinek a všichni si vyzkoušeli obě činnosti. Dorozumívacími jazyky byly němčina a angličtina. Ještě než se všichni pustili do práce, polští i čeští žáci představili své školy slovem i promítnutými snímky. Domažlická výprava svoji prezentaci zakončila písní „Žádnej neví, co jsou Domažlice“.

Produktem programátorského snažení se staly plastové magnetky a přívěsky na klíče s motivy ovoce, zeleniny či ekologie obecně. Výsledkem práce skupin věnujících se potravinám byly kromě vlastnoručně zhotovených a vzápětí s chutí snědených ovocných salátů také plakáty shrnující ekologické zásady, jimiž bychom se měli řídit při nákupu ovoce a zeleniny. Tyto zásady pak každá skupina pomocí svého plakátu ve všech třech jazycích prezentovala ostatním. Program projektu doplnila návštěva sklárny a dvě celodenní exkurze do Mnichova a do Regensburgu.

Během svého pobytu se domažličtí žáci seznámili s chodem bavorského gymnázia a měli rovněž možnost zúčastnit se v malých skupinkách několika vyučovacích hodin. Němečtí i polští pedagogové oceňovali nejen úroveň cizojazyčné komunikace našich žáků, ale i jejich vystupování.

Jan Pek, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice

za příspěvek děkujeme