Soutěžní klání proběhlo v Městské sportovní hale Domažlice, pod záštitou starosty města Bc. Stanislava Antoše. Soutěž přilákala seniory nad 60 let, téměř ze všech seniorských klubů, organizací a spolků Plzeňského kraje.

Soutěže se zúčastnilo 16 týmů:

Seniorský klub hasičů Domažlice, Senioři Spartaku Klenčí p. Č., Klub seniorů Křimice, Klub seniorů Tlučná, Senioři Jiskry Domažlice, Senioři aktivního stáří Plzeň, Klub české pohraničí Plzeň, HC lední hokej Domažlice, Seniorky3 Plzeň, Seniorky Domažlice, TJ Sokol Osvračín-Osvračínské cvičitelky, SK Šumava Domažlice, KAS Dora Plzeň, TJ Sokol Domažlice, Nestárnoucí senioři Horšovský Týn, Zahrádkáři Domažlice

Pro příští soutěžní dny projevili zájem i senioři z jiných krajů, včetně seniorů ze SRN.

Domažlická sportovní liga seniorů.
Domažlická sportovní liga seniorů ve výsledcích

Na seniory, ženy a muže ve 4 věkových kategoriích, čekaly stejné disciplíny jako v prvním soutěžním dni

- hod basketbalovým míčem na koš, běh s tenisovým míčkem na tenisové raketě, střelba florbalovou hokejkou na florbalovou branku, hod kroužkem na tyč, hod šipkami do terče.

Po úvodním zahájení místostarostou města Domažlic Janem Bencem se rozběhlo vlastní sportovní zápolení se snahou všech docílit co nejlepšího umístění v duchu fair play. V příjemné atmosféře si všichni vzájemné zápolení náramně užili.

Soutěž skvěle odmoderoval domažlický Ladislav Feierfeil.

Domažlická sportovní liga seniorů.
Senioři, zažijte příjemná setkání s dalšími seniory se sportovním duchem

V doprovodném programu si soutěžící mohli nechat změřit svůj krevní tlak, saturaci kyslíkem i glykemii, který pod vedením Mgr. Jany Ticháčkové zajišťovaly studentky oboru Praktická sestra při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice.

Poděkování patří všem, kteří věnovali svůj čas, úsilí a přispěli tím nemalou měrou k úspěšnému průběhu celé akce.

 Sportovní zápolení uzavřelo slavnostní vyhlášení vítězů, kterým gratuloval a ceny předal místostarosta Domažlic Jan BENC.

Vítězství si odnesli:

Muži a ženy 60–64 let
1.místo
Černý Jaroslav (Senioři Spartak Klenčí) 1. místo Vajnerová Irena (KAS DORA Plzeň)
2. místo Paroubek Miloš (Hasiči Domažlice) 2. místo Hemzálková Dagmar (Senioky Domažlice)
3. místo Zídek Jan (Nestárnoucí senioři Horšovský Týn) 3. místo Kastnerová Drahomíra (Osvračínské cvičenky)

Muži a ženy 65–69 let
1. místo
Schröpfer Jiří (Klub českého pohraničí Plzeň) 1. místo Herbriková Dana (TJ Sokol Domažlice)
2. místo Fencl Rostislav (SK Šumava Domažlice) 2. místo Hubičková Monika (Aktivní stáří Plzeň)
3. místo Keler Zdeněk (Senioři Spartak Klenčí) 3. místo Loužková Emílie (Klub seniorů Tlučná)

Muži a ženy 70–74 let
1. místo
Kuneš Jaroslav (Jiskra Domažlice) 1. místo Hrbáčková Věra (Osvračínské cvičenky)
2. místo Hlaváč Rostislav (TJ Sokol Domažlice 2. místo ChvalováLibuše (Osvračínské cvičenky)
3. místo Krutina Jiří (KČP Plzeň) 3. místo Vodvářková Božena (Osvračínské cvičenky)

Muži a ženy 75 + let
1. místo Verner Ladislav (TJ Sokol Domažlice) 1. místo Nováková Marta (Seniorky 3 obvod Plzeň)
2. místo Šustr Svatopluk (Zahrádkáři Domažlice 2. místo Chloubová Marietta (Aktivní stáří Plzeň)
3. místo Szolga Tibor (Aktivní stáří Plzeň) 3. místo Bajerová Ema (Seniorky 3 obvod Plzeň)

Na konci v úplném finále došlo k vyhlášení a ocenění nejstarších účastníků, což mezi ženami byla Horová Marie (80 let) (Seniorky 3 obvod Plzeň) a mezi muži Hauer Karel (83 let) z Křimic.

 Všichni soutěžící senioři a především zájemci o další DOMAŽLICKOU SPORTOVNÍ LIGU SENIORŮ se můžou těšit na BŘEZNOVÝ termín dne 6.3. 2024, opět v MĚSTSKÉ HALE DOMAŽLICE.

Sportovní unie okresu Domažlice