Tento rok již nevystupovaly žákyně ZŠ z Plzně, ale pouze maminky a děti z Úherec a okolí. Program, který se konal v neděli 18. prosince  zahájili dva dudáci z hudební skupiny JIM Band Tlučná. Následovalo přivítání z úst Barborky Tvrdíkové a poté již přišel samotný pěvecký program, který byl odměněn hlasitým potleskem.

I letošní ročník secvičovala paní Jana Vacátková, za což jí patří velké poděkování. Na organizaci a přípravě akce se dále podíleli manželé Hoškovi a mnoho dalších. Bohaté občerstvení nejvyšší kvality zajistili manželé Karáskovi. Poděkování patří i Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích za propůjčení prostor pro tento koncert. Do kasičky u vstupu se vybralo 5 50 korun, které budou použity na rekonstrukci kostela sv. Josefa. Akce dopadla na jedničku a již nyní se můžeme těšit na další ročník vánočního zpívání.

Za příspěvek mockrát děkujeme Vlastimilu Blažkovi.