Hlavním smyslem tohoto projektu je umožnit pravidelné pohybové aktivity a soutěžení v několika sportovně dovednostních disciplínách, a to nejen domažlickým seniorům, ale i všem seniorům nad 60 let v Plzeňském kraji bez ohledu registrace v nějaké organizaci.

Doufáme, že přispějeme k podpoře seniorů v aktivním stárnutí, kdy pro zmiňovanou skupinu seniorů chybí pravidelné sportovní aktivity.

Soutěžní klání proběhlo v městské sportovní hale Domažlice pod záštitou starosty města pana Bc. Stanislava Antoše. Na soutěžící čekaly tyto disciplíny: hod na koš, šipky, střelba na florbalovou branku, hod kroužky a člunkový běh s raketou. Celkem se zapojilo 32 soutěžících ze 14 organizací Plzeňského kraje. Po úvodním zahájení se rozběhlo vlastní sportovní zápolení se snahou všech docílit co nejlepšího umístněnív duchu fair play.

Velké poděkování patří Láďovi Feierfeilovi, který skvělým a zábavným moderováním vytvořil příjemnou atmosféru.Dále také děkuji všem, kteří věnovali svůj čas, úsilí a přispěli tím nemalou měrou k úspěšnému průběhu celé akce.

V doprovodném programu, který zajišťovaly studentky oboru Praktická sestra při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, si soutěžící mohli nechat změřit svůj krevní tlak, saturaci kyslíkem i glykemii. Každý, kdo si nechal naměřit hodnoty, byl s výsledky spokojen. Za milý přístup děkujeme studentkám ze zdravotnické školy pod vedením Mgr. Jany Ticháčkové. Přítomny byly i pracovnice z Všeobecné zdravotní pojišťovny, které poskytovaly informace o příspěvcích na sportovní aktivity.

Vzhledem k tomu, že 8. března je Mezinárodní den žen, tak každá z přítomných žen dostala k tomuto svátku hezkou kytičku. Samozřejmě nemohlo chybět ocenění nejlepších, kterého se ujal pan místostarosta Domažlic Jan Benc v těchto kategoriích:

Muži 60–64 let
Ženy 60–64 let

1. místo Černý Jaroslav (Senioři Spartak Klenčí) 1. místo Vajnerová Irena (DoRA KAS Plzeň)
2. místo Beránek Vladimír (HC Domažlice)
3. místo Paroubek Miloš(Tunel Domažlice)

Muži 65–69 let
Ženy 65–69 let

1. místo Schröpfer Jiří (Klub českého pohraničí Plzeň) 1. místo Ticháčková Danuše (Seniorky Damažlice)
2. místo Šot Jan (Hasiči Domažlice) 2. místo Herbriková Dana (TJ Sokol Domažlice)
3. místo Čalfová Anna (Aktivní stáří Plzeň)

Muži 70–74 let
Ženy 70–74 let

1. místo Kuneš Jaroslav (Jiskra Domažlice) 1. místoPetráchová Anna (DoRAKAS Plzeň)
2. místo Vrchota Václav (Hasiči Domažlice) 2. místo Irena Paulerová (Červený kříž Domažlice)
3. místo Loužek Ladislav (Klub Seniorů Tlučná) 3. místo Jandová Anežka (Seniorky Domažlice)

Muži 75 + let
Ženy 75 + let

1. místo Šuster Svatopluk (Zahrádkáři Domažlice) 1. místo Chloubová Marietta (Aktivní stáří Plzeň)
2. místo Ulč Otakar (DoRA KAS Plzeň )
3. místo Holub Jiří (Klub českého pohraničí Plzeň)

Na konec v úplném finále došlo k vyhlášení a ocenění nejstarších účastníků, což mezi ženami byla Chloubová Marietta (78 let) z Plzně a mezi muži Szolga Tibor (81 let) taktéž zPlzně.

Vše dopadlo nad očekávání velmi dobře, všichni byli moc spokojeni, chválou nešetřili a už se těší na další příležitost, která bude 24. dubna 2024.

Za pořadatele Ing. Zdeněk Kubalík

předseda Sportovní unie okresu Domažlice