Děti přinesly návštěvníkům radost svým připraveným vystoupením, kteří mohli na besídce shlédnout děti zpívající koledy, recitující básničky i taneční vystoupení.
Všem zúčastněným se besídka líbila a poděkování za celou akci v závěru přednesl sám starosta obce Domažlice pan Radek Wiesner. Po akci si děti odvážely mnoho vánočních dárečků, jejichž zajištění zorganizovalo KC Pivovar Domažlice přes Strom přání vystavený v přízemí budovy. Na splněných dětských přání se podílela veřejnost z Domažlicka.

Strom splněných přání
Projekt DEJME DĚTEM DÁREK K JEŽÍŠKU aneb Strom splněných přání umožňuje lidem koupit vánoční dárek dítěti či mladému člověku žijícímu v dětském domově bez možnosti vyrůstat a trávit Vánoce ve své rodině.

Pořadatelem projektu je obecně prospěšná společnost DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., která poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů na celém území České republiky. Do projektu se zapojují všechny děti ze spolupracujících dětských domovů.

Online projekt startuje každý rok 11. 11. a končí 12. 12. nebo zakoupením posledního dárku ze seznamu. Každé přání má svoji ikonu - fotografii dárku, u které je uvedeno křestní jméno a věk dítěte, v.s. přání, cena přání a vzkaz dítěte „Ježíškovi”. Přání dětí lze filtrovat podle několika kritérií. Můžete si vybrat, zda chcete udělat radost děvčeti či chlapci, jak starému dítěti, případně kolik peněz chcete do dárku investovat. Nebo můžete nechat zobrazit všechna přání a vybrat si podle ikony přání, která vás nejvíce zaujme.

Pokud se nemůžete rozhodnout, jaké přání splnit, na účet projektu č. 6072121028/5500 lze zasílat i tzv. neadresné příspěvky pod v.s. 9999.

Díky těmto příspěvkům se nám v minulých letech podařilo splnit všechna vánoční přání dětí!

Za příspěvek děkujeme Janě Burianové.