Tenkrát byl odměnou za roční činnost výlet do ZOO v bavorském Lohbergu. V letošním roce se naše škola zapojila do obdobného projektu, tentokrát pořádaného univerzitou v Českých Budějovicích. V listopadu se uskutečnila exkurze v rámci semináře „Výměna pedagogů v oblasti mezi Bavorskem a Českem“, který realizoval Tandem –koordinační centrum pro výměnu mládeže z prostředků Bavorského ministerstva práce, rodiny a sociálních věcí. Pocinovickou školku navštívily německé pedagožky mateřských škol a seznámily se s organizací naší školky a se zdejšími učitelkami si vyměnily své zkušenosti. Děti předvedly, co se během pár týdnů v němčině naučily – pozdravy, říkadla i hry a zazpívaly k radosti návštěvě německou písničku.

Německé a české učitelky.Zdroj: Jana Rynešová

Jana Rynešová