Ves tehdy byla součástí državy kláštera bosých augustiniánů na Pivoni. Ale díky archeologickým nálezům v okolí vsi a také její geografické poloze, lze předpokládat, že místo kolem mělčin potoka Pivoňky bylo osídleno, a to zemědělci, „od nepaměti.“

V roce 1654 stálo v obci 14 gruntů – velkých selských statků, jejich držitelé odváděli příslušné renty (peníze, naturálie, robotu) pivoňskému klášteru. V této berní rule se poprvé objevují jména sedláků spojená s konkrétním gruntem.

Některá z nich už najdeme v dopisech Kašpara Malesia z Oppolí, který byl převorem pivoňských augustiniánů v 2. polovině 16. století. Kašpar Malesius z Oppolí byl zavražděn – prý na objednávku manželky tehdejšího držitele Poběžovic Petra ze Švamberka, Anny Maxmiliány z Oppensdorfu , a to v roce 1606. V dopisech onoho převora se objevují jména jako Knedlík, Psutka či Rys. Ale skutečný „úřední“ záznam je až z onoho roku 1654. Zde jsou jména všech 14 sedláků uvedena v němčině. Např. Knödlich či Ruess.

Novodobé dějiny Zámělíče ovlivnily hlavně události let 1938, kdy se ves stala součástí „Třetí říše“. Muži museli narukovat do wehrmachtu a někteří se dokonce stali příslušníky SS.

Důsledkem této politiky pak byl rok 1945. Původní obyvatelé (byť často s českými kořeny) byli vysídleni a ves začala novou historii s novými obyvateli. Takové malé násilně inscenované stěhování národů. Ze Zámělíče (Klein Semlowitz) muselo odejít asi 304 lidí. Více než polovina z nich byly ženy a děti. Muži zahynuli na frontách tehdejší války.

O správu obce se zprvu starala správní komise. Od roku 1946 do roku 1960 obec řídil místní národní výbor, jehož členové byli nejstarších z nových českých obyvatel. V obci, jejíž staří i noví obyvatelé se živili hlavně jako zemědělci, bylo v roce 1949 založeno JZD. I to se po v r. 1960 stalo částí JZD Poběžovice.

V obci vyrostly od roku 1946 dvě nové generace. Ty zde prožily dětství, a k Zámělíči stále hlásí. Žijí tu i někteří nejstarší pamětníci a také tu mají „chalupy“ potomci prvních českých obyvatel. Zámělíčtí – stálí obyvatelé i chalupáři a také ti, kteří zde prožili dětství a mládí, se už podruhé sejdou „ za mostem“. Poprvé to bylo v roce 2017. A ti, kdo se chtějí setkat se známými i příbuznými nebo i ti, kteří mají rádi povídání o historii vsí, mohou přijít do Zámělíče „ za most“ 17. srpna 2019 odpoledne. I 640 let po první písemné zmínce ( latinsky psané) o vsi Zamielnicz ves Zámělíč stále existuje.

Marie Špačková