Obě exkurze byly velmi přínosné nejen pro děti, ale i pro vedoucí tábora. Během profesionálního výkladu si děti mohly řadu věcí samy vyzkoušet – např. spustit poplach, měly možnost prohlédnout si hasičské auto i vůz rychlé záchranné služby včetně doprovodného lékařského vozidla, a podrobněji se seznámit se skvělým technickým vybavením.

Věříme, že děti obě exkurze opravdu zaujaly a zároveň obohatily.

Velmi tímto děkujeme paní Marii Stauberové ze Zdravotnické záchranné služby a panu Jakubu Hoffmannovi z Hasičského záchranného sboru za jejich profesionální, vstřícný přístup a čas, který nám věnovali.

Za Rodinné centrum Myška Lola Vladislava Taubenhanslová