„Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Horšovském Týně navštěvuje v současné době 600 žáků, kteří se vzdělávají ve 3 maturitních a 6 učebních oborech. Od roku 2018 počet žáků stále narůstá, k 30. 9. 2018 navštěvovalo školu 414 žáků, to znamená, že během pěti let narostl počet žáků téměř o 50 %. Velký podíl na tomto nárůstu má maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V současné době v tomto oboru studuje v šesti třídách 160 žáků a škola bude již třetí rok za sebou otevírat dvě třídy v prvním ročníku, takže v příštím školním roce bude v tomto oboru studovat téměř 200 žáků.

Snažíme se o vybudování co nejlepšího zázemí pro všechny naše žáky. Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika využívají k výuce prostory bývalé ‚zemědělky‘ v Nádražní ulici č.p.43. Jsou zde kmenové i odborné učebny. Tato budova byla až do r. 2022 v majetku města Horšovský Týn. Od července 2022 je v majetku Plzeňského kraje a naše škola má budovu svěřenu k hospodaření.

Abychom mohli poskytovat žákům dobré zázemí, začali jsme hned v roce 2022 s nezbytnou rekonstrukcí, kterou finančně zaštítil náš zřizovatel – Plzeňský kraj. Postupně došlo k celkové výměně krovu a střešní krytiny na 1. budově, k částečné výměně krovu, výměně střešní krytiny a zhotovení nových stropů na 2 budově a nakonec v roce 2023 bylo provedeno zateplení přední části 1. budovy a průjezdu. Došlo i na výměnu vrat a vstupních dveří. Celkově bylo na rekonstrukci těchto budov zatím vynaloženo 15,5 milionu Kč.

SOŠ a SOU Horšovský TýnSOŠ a SOU Horšovský TýnZdroj: Jaroslav Čedík

V Nádražní ulici v Horšovském Týně se nachází další objekt, který využívají k výuce žáci Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Je to mateřské centrum Duhový svět, kde žáci tohoto oboru vykonávají praxi v 1. a ve 2. ročníku. Mateřské centrum vzniklo rekonstrukcí budovy, která byla dříve využívána pro ubytování žáků. Je to jedno z nejhezčích pracovišť naší školy a jsme na ně náležitě pyšní.V letošním roce máme naplánováno několik investičních akcí, které přispějí k modernizaci výuky či jsou nezbytné s ohledem na provoz školy. Je to například zateplení pláště budovy a střecha budovy domova mládeže Nádražní 78, výměna kotlů a úprava kotelen v hlavní budově v Littrowě ulici  či úprava a vybavení 2 počítačových učeben a 1 jazykové učebny v projektu IROP.

Samozřejmě nesmíme zapomínat na důležitou součást školy, kterou je Školní hospodářství v Horšově. I tady průběžně opravujeme a investujeme. Škola je Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR a každoročně čerpá prostředky na nákup moderní zemědělské techniky, která slouží jako učební pomůcka pro žáky zemědělských oborů. Tyto pomůcky jsou využívány v praxi při práci na polích nebo u zvířat. V současné době máme stádo 40 dojnic plemene Jersey, zhruba 40 kusů mladého dobytka, hospodaříme na 95 ha orné půdy, luk a pastvin. Část mléka zpracováváme na mléčné produkty, které nabízíme veřejnosti. Tohle všechno si naši žáci v rámci praxe vyzkouší,“ poznamenala závěrem ředitelka školy.