Ve svém kázání mluvil o životě svatého Václava a jeho příkladu a zakončil jej citátem: „Modli se tak, jako by vše záleželo na Bohu, a dělej tak, jako by všechno záleželo na tobě.“

V průběhu mše zpívali věřící píseň „V zemi věrných Čechů“ a „Svatý Václave, vévodo české země“. Také zazněla stará píseň „Svatý Václave, české kníže, slyš“.

Mše svaté se zúčastnili věřící z Chodské Lhoty, ale také poutníci ze všech okolních obcí. Mše svatá v této kapli svatého Václava se koná vždy jedenkrát ročně vždy o pouti. O kapli se vzorně stará obec Chodská Lhota.