Nedlouho poté, co Frolíkovi zámek v roce 2014 koupili a pustili se do jeho oprav, přijali za své i budování česko-německých vztahů a smíření v této oblasti. Až zpětně se ukázalo, že právě zámek je pro to ideálním místem, protože je s historií česko-německých vztahů více než spjatý. Poslední šlechtičtí majitelé, rodina von Pergerů, získala zámek spřízněním se s rodinou Škodů na konci 19. století. Po roce 1945 byla celá rodina (jako i jiní Němci) vyhnána a zámek jim byl zabaven. Od té doby se stav objektu bohužel už jen zhoršoval, nejdříve nešetrnou přestavbou pro potřeby dětského domova a následně po revoluci tím, že zůstal 20 let zcela opuštěn.

Momentálně zámek ještě není ve stavu, kdy by mohl být domovem stálé expozice, ale je zde již možné pořádat akce pro veřejnost. Kromě mnoha brigád jsou nejtradičnějšími akcemi srpnová ochutnávka vín a červnová cyklistická akce Tour de Depold (na kole z Prahy do Kanic). Česko-německé dny pořádané letos poprvé byly největší akcí roku nesoucí vizi jeho současných majitelů. Stejně jako plánovaná expozice se akce řídí mottem, že smutné válečné i poválečné události nemají být zapomenuty, ale odpuštěny. 

Po dva zářijové víkendy zámek hostil výstavy Oživené pohraničí a Zmizelé Sudety, které se věnují pohraničním oblastem a jejich příběhům. Zároveň byly na zámku vystaveny i dětské malby zámku z výtvarné soutěže Namaluj si zámek, které se zúčastnilo okolo sta dětí z okolních škol a ZUŠ.

Hlavní program Česko-německých dnů byl situován do druhé zářijové soboty. Během dne proběhla česká i německá prohlídka zámku, prohlídka zámeckého parku, slavnostní otevření knihovny, tematické přednášky a večerní promítání filmu.

Knihovna smíření Čechů a sudetských Němců vznikla díky daru více než šesti set padesáti knih od Pavla Neústupného, který se vztahy Čechů a sudetských Němců zabývá už několik desetiletí. Pavel je Čech, který v roce 1968 emigroval do Německa, kde se mu právě od vystěhovaných sudetských Němců dostalo velké pomoci. Během slavnostního otevření i následné přednášky se dozvídáme více o členění knihovny i svazcích, které obsahuje. Knihovna bude prezenčně přístupná pro zájemce, kteří se daným tématem zajímají. Její obsah je veřejně dostupný na webu depold.cz/knihovna.

Program na sebe během dne rychle navazuje a po obědě už je na pořadu dne hlavní přednáška, která se věnuje zatčení a věznění Eduarda Pergera v roce 1945. Na přednášku přišlo i několik lidí z vesnice. Jak poznamenal majitel zámku Petr Frolík v následující panelové diskuzi: „My jsme tady v Kanicích jako náplavy, jsme tady teprve 7 let, ale kdykoliv přišla řeč na von Pergery a na vzpomínky místních lidí, tak jsme slyšeli jen hezké vzpomínky a nostalgii.“ Přestože přednáška popisuje velké křivdy spáchané přímo na rodině von Pergerů, z panelové diskuze od jejich potomků zní jen slova plná přátelství. Nejmladší dcera Eduarda, dnes 82letá Felicitas, potvrzuje, že v jejich rodině nikdy nebyla vůči Čechům žádná zášť: „Já jsem tento příběh nikdy nečetla, dneska jsem ho slyšela poprvé. Můj otec o tom nikdy nemluvil, nikdy neřekl žádné negativní slovo o Češích…“ Také Eduardův vnuk Hubert dodává: „Moje maminka odmítala různá Sudetská setkání, protože se tam vždy našel někdo, kdo řekl, že by měli sudetští Němci dostat majetek nazpátek a Čechy vyhnat a s tím naprosto nesouhlasila, protože bezpráví nemůže být řešení jiného bezpráví.” Přednáška i následující panelová diskuze se skutečně dotýká hlubokých témat umocněných provázaností celého tématu s tímto místem a přítomnými lidmi. Všichni máme prostor pro vstřebání celého zážitku během následující večeře před posledním bodem sobotního programu – promítáním tematického filmu Krajina ve stínu.

„Díky podpoře z Fondu česko-německé budoucnosti jsme byli schopní v sobotu zajistit i bohatý paralelní program pro děti,“ pochvaluje si spolupráci organizátorka akce Dana Pohanková, purkrabí zámku Depold. „Kromě stále otevřeného výtvarného koutku proběhla dvě představení pohádkového divadla v jazyce čojč, kterému částečně rozumí Češi i Němci. Odpoledne se dětem věnovaly skvělé pracovnice Tandemu, které měly připravenou spoustu česko-německých her a dalších aktivit. Večer při promítání filmu Krajina ve stínu budou mít děti v jiné místnosti promítání česko-německé pohádky.“

V neděli pokračuje program společnou ekumenickou bohoslužbou, na které jsou účastníci povzbuzení k budování přátelství mezi oběma národy. Přestože zářijové počasí nebylo příliš příznivé, vystřídalo se za celou akci na zámku více než 120 účastníků. „Jsme rádi, že se první ročník akce vydařil i s hosty a účastníky z druhé strany hranic. Věříme, že budeme moct příští rok navázat dalším ročníkem na tuto povedenou akci,“ dodává Dana Pohanková.