V sobotu se tady sešlo asi 150 lidí. Byli svědky slavnostního odhalení pamětní desky Karlu Bílkovi, dlouholetému místopředsedovi domažlického odboru Klubu českých turistů, který založil tradici odemykání a zamykání studánky. V roce 2019 jsme se s ním bohužel rozloučili.

Sobotní akce se zúčastnila řada známých tváří. Současný předseda domažlického Klubu českých turistů Petr Matějka, senátor Vladimír Vilímec, ředitelka Krajské hospodářské komory Radka Trylčová, starosta Domažlic Zdeněk Novák, šéf Domažlických městských lesů Jan Benda a další.

Během akce byl zmíněn fakt, že započala demolice budov na Čerchově, a proto na něj nebude od 12. do 30. července povolen vstup.

Vladimír Vilímec byl potěšen, že se setkání mohlo uskutečnit. Připomněl nelehké časy, kdy Češi nesměli kvůli epidemii ani opustit své vesnice a vyjádřil naději, že jsme z toho nejhoršího již venku. Radka Trylčová pak podotkla, že doufá, že se u České studánky všichni znovu sejdou na podzim, aby ji zamkli.

U České studánky v čerchovských hvozdech se poslední veřejná akce konala 9. listopadu 2019. Turisté tehdy studánku symbolicky zamkli, další akce pak zhatila epidemie covidu-19.

Karl Reitmeier