Český červený kříž je organizace jejíž historie sahá až do roku 1863, kdy vznikl jeho základ tzv. Výbor pěti v Ženevě a jako znak přijal červený kříž v bílém poli.  Historie Československého a Českého červeného kříže začíná 6.2.1919, kdy byl uznán ČSČK a do jeho čela byla jmenována Alice Masaryková. Činnosti ČČK se v průběhu let měnily ale hlavními činnostmi zůstávají např. výuka první pomoci, oceňování dárců krve, sociální činnosti, mimoškolní aktivity pro děti a příprava na mimořádné události a katastrofy. I ČČK v Plzni působí v těchto oblastech. I přes přínosnost těchto oblastí v posledních letech došlo na ČČK v Plzni ke stagnaci a úbytku členů hlavně mezi mladými. Naším hlavním úkolem začátkem loňského roku bylo pokusit se tuto tendenci zvrátit a udělat z ČČK v Plzni modernější a živou organizaci, která znovu přinese zájem mladých lidí a pomůže nám se rozvíjet a pokračovat do dalších let.

Hned zpočátku roku jsme zcela změnili dosavadní koncept výuky první pomoci a dali jsme se na trnitou cestu moderní výuky první pomoci zážitkem. Přepracovali jsme metodiky, vybudovali jsme zcela nové školicí středisko a nastoupili 2 noví lektoři. Úspěchy na sebe nenechali dlouho čekat. Počet proškolených se oproti roku 2018 více než zdvojnásobil a momentálně sotva dokážeme pokrývat poptávku a hledáme nové lektory, kteří by rozšířili naše řady. Ohlasy účastníků jsou také více než dobré a získáváme lepší a lepší reference jako je např. tato:

Vážená paní Brožová

Dovoluji si reagovat na úroveň odborného kurzu pro zdravotníky zotavovacích akcí, do kterého jsem obsadil své kolegy, pracující ve zdravotnictví a kterého jsem se zúčastnil osobně. S ohledem na svou profesi bych Vám a kolegům, působícím pod Vaším vedením, rád alespoň touto cestou vyjádřil upřímný dík a obdiv.

Celý kurz byl z vaší strany veden s pro mne těžko pochopitelným nasazením, velikou profesionalitou a vynikající odborností všech vašich spolupracovníků. Obdivuhodná je nejen Vaše schopnost předat co nejvíce ze svých znalostí zábavnou a dobře vnímatelnou formou, ale především úroveň přípravy. Zejména simulace zranění a konkrétních situací byly natolik věrohodně a mnohdy přesvědčivě naaranžovány a sehrány, že navozovaly pocit zcela reálné akce. Jsem si vědom časové náročnosti a potřebné erudice pro takovou přípravu a dovolím si poznamenat, že již mnoho let nikdo nedokázal mou pozornost udržet po celou dobu vyučovacího dne, tedy deseti hodin, a to hned čtyřikrát za sebou.

Simulace, včetně aranžovaných zranění považuji za nadmíru zdařilé, herecké výkony Vašeho týmu si bez nadsázky dovolím označit za bravurní. Ještě jednou, přijměte prosím ode mne a mého týmu upřímné poděkování a gratulaci k famóznímu výkonu, kdy musím trochu hanebně podotknout, že i jako profesionál jsem se mnohém novému přiučil, což mimochodem potvrzuje, že je zcela na místě prosazovat výuku nejen zdravotní a první pomoci, ale právní gramotnosti v tomto oboru, ve všech oblastech. Je trestuhodné, že podobnými kurzy povinně neprochází kupříkladu pedagogičtí pracovníci, učitelé autoškol či úředníci veřejné správy, kteří mohou takové zkušenosti často zúročit. S ohledem na úroveň, kterou při  vedení edukačních akcí prokazujete, si ve vší skromnosti dovoluji nabídnout Vám i své služby v oblasti právního vzdělávání ve zdravotnické oblasti.

S přáním mnoha dalších úspěchů se těším na další spolupráci pod Vaším obětavým a odborným vedením

Filip Santini v.r.

Dalším krokem pro nás bylo rozšíření nabídky aktivit pro děti a proto jsme v loňském roce otevřeli kromě tradičního prázdninového 14 denního tábora ještě příměstský tábor a v září jsme otevřeli Zdravotnický kroužek. Pro letošek jsou již otevřeny kroužky dva, jeden pro předškolní děti a jeden pro školní, a stejně tak budou letos dva příměstské tábory. 

Pro přípravu na katastrofy ČČK sdružuje dobrovolníky, kteří se cvičí v poskytování první pomoci, psychologické první pomoci a další činnostech, které mohou uplatnit a doplnit složky IZS v případě mimořádných událostí. Znovu jsme obnovili činnost plzeňské humanitární jednotky a pomalu rozšiřujeme počty jejích členů o mladé a aktivní členy, kteří doplní členy zkušené. Máme pro členy připraveno mnoho zajímavých přednášek a školení. Nyní se také těšíme z navazované spolupráce se složkami IZS a doufáme, že jednou naši členové najdou uplatnění, jako ho na mnoha místech nacházejí jednotky dobrovolných hasičů.

Pro letošní rok nás čeká ještě několik zajímavých projektů jako je přestěhování a rekonstrukce stávajícího ošacovacího střediska pro osoby v nouzi, kurzy první pomoci pro nevidomé nebo rozjezd našeho Senior klubu, kde budeme pořádat přednášky a workshopy pro seniory.

Abychom se mohli dále takto rozvíjet, tak hledáme aktivní lidi, kteří mají zájem svůj volný čas věnovat některé z výš jmenovaných aktivit. Hledáme lidi, kteří se mají chuť naučit první pomoc a stát se lektory první pomoci. Hledáme dobrovolníky, kteří by měli zájem se cvičit pro práci v humanitární jednotce. Hledáme dobrovolníky, kteří nám pomůžou s provozem ošacovacího střediska a Senior klubu.  Už teď  je na ČČK směsice různých úžasných lidí s velkým srdcem, od aktivních studentů přes maminky s malými dětmi po nezdolné seniorky, ale stále nás není dost. 

Lada Brožová