Za nepříliš hezkého počasí se v pondělí 28. září v Chodské Lhotě konal branný závod mladých hasičů. Vše začalo v 10 hodin nástupem všech 94 dětí s jejich vedoucími před Sokolovnou.

Závod zahájila a organizačně řídila Gábina Wiesnerová a Josef Tvardík, oba vedoucí Mladých hasičů v Chodské Lhotě.

Účastnilo se celkem dvanáct hasičských sborů. Čekal je běh na čas se sedmi stanovišti s různými úkoly. Putovní pohár získalo družstvo z Klenčí pod Čerchovem. I přes nepřízeň počasí se závod vydařil a všichni se pak po vyhlášení ve 13 hodin zase rozjeli domů.

J. Nunvář