Přes samotným zahájením mše promluvil k přítomným pan  Mráz z čp.27, stavitel této kaple, s tímto proslovem:" Vítám všechny, kteří jste přišli ke kapličce vzpomenout již 9. výročí slavnostního vysvěcení.  Dnes dopoledne bude na průčelí uvnitř kaple posvěcena nová socha sv. Václava od známého šumavského řezbáře, tvůrce sušického betlému, Karla Tittla. Rovněž bude posvěcen kříž pod kaplí, který jsem opravil na přání hospodáře z č.15, nejstaršího z rodu Mrázů ve Smržovicích. Ať nám tedy tento kříž a nápis na věky připomíná povinnost zachovat tento krásný kus země pro budoucí generace. V č. 15 u Matušů byla po léta uschována a opatrována soška Madony, která zahalena krajkovým závojem, byla nesena při procesích. Soška je umístěna na pravé straně kaple, pod ní je obrázek z r. 1968, kdy byla naposledy nesena při slavnosti Božího Těla.

Stavitelem této kapličky je rodina Mrázova ze Smržovic čp. 27. Kaple byla vysvěcena 1. září 2013. A proč byla tato kaple zbudována, si může každý kolemjdoucí přečíst na pamětním štítku nad zdobenými vchodovými dveřmi, kde stojí nápis: "Postaveno LP 2013 jako poděkování, že nám bylo dáno žít a pracovat v tomto krásném kraji." A opravdu výhled od kaple je nádherný na všechny světové strany, především na rozlehlé kopce Šumavy. Mši provázeli věřící zpěvem písně Bože cos ráčil, na závět všichni zazpívali píseň Otče náš, vyslyš nás, která opěvuje také svatého Václava. Bohoslužby se zúčastnili poutníci převážně z kdyňské a loučimské farnosti. Počasí v tento den bylo slunečné. Po mši svaté si mohli všichni pochutnat na vynikajících chodských koláčích. Další mše svatá se bude u kaple konat opět za rok, kdy zde oslavíme kulaté, již desáté výročí, posvěcení této kaple.

Za příspěvek děkujeme Martině Matějkové.