Vážený kapelníku, Vlastimile Konrády,
krásné vy české jméno máte.
Ve shodě s ním se svojí dudáckou muzikou
nám prožitku milých vždy mnoho dáte.
Příjmení vaše je nejen na Domažlicku
už po generace slavné.
V muzikantském světe se značkou je kvality,
to tradici rodu je dané.
Teď dožíváte se významného výročí,
šedesáti už požehnaných roků.
Dobré zdraví my vám přejeme,
a mnoho pevných kroků.
Po rodičích vzácné geny máte,
co dávají vám dobrý předpoklad,
že ještě mnohé v žití čeká vás,
že budete dlouho pro nás hrát.
Osud vám jde zjevně na ruku,
vždyť daroval vám tu správnou kolíbku.
Nad ní už nástroje visely,
a vy přijal jste jeho nabídku.
Svou hrou radost sobě i nám dáváte,
a svůj um předáváte i mládí.
Bdělý jste učitel i kapelník,
jenž ví, zda muzika dobře ladí.
Děkujeme vám za vše upřímně,
a jen vše nejlepší vám přejem.
Ať Múzy vás nadále líbají,
vždyť člověk živ není jen chlebem.

S úctou a uznání věnuje Zdeněk Krejčík

Konrádyho dudácká muzika.Zdroj: Konrádyho dudácká muzika