Titul jeho autobiografie „Nežádoucí“ je výmluvným svědectvím o životě ve společnosti, v níž se jedinec s odlišným životním osudem musel zákonitě cítit vykořeněný, odcizený a jemuž byla jeho nezařaditelnost neustále na obou stranách hranice připomínaná.

Právě autorské čtení z výše zmíněné autobiografické knihy tvořilo průvodní linii a páteř besed, které se uskutečnily v pátek 27. listopadu 2022. Dopoledne na mrákovské základní škole s žáky 9. třídy, odpoledne v domažlickém Centru Hindle pro veřejnost. Účastníci tak měli jedinečnou možnost vcítit se do vnímání česko-německých vztahů a našich moderních dějin z perspektivy, s níž se nemají možnost vždy setkat, tedy úhlem pohledu dítěte, teenagera a dospělého mladého muže, který žije v poválečném Československu, mluví česky, ale je považován za Němce.

Devadesát minut nestačilo na zodpovězení všech otázek a osvětlení řady neuvěřitelných životních zápletek. Proto pan Siebert přislíbil, že se do Mrákova a Domažlic rád vrátí a třeba zodpoví otázku jednoho z žáků: „Jste rád, že je Váš život tak komplikovaný a pestrý, nebo byste jej chtěl mít daleko klidnější a jednodušší?“

Za příspěvek děkujeme Kristýně Pinkrové.