V porotě zasedli uznávaní akordeonoví odborníci. Festivalu se zúčastnili soutěžící z různých koutů Evropy a účast v této mezinárodní soutěži není opravdu jednoduchá. Spolupořadateli byli Pražská konzervatoř, Společnost českých akordeonistů a koncertní agentura Club Tours. Soutěžní vystoupení se konala v centru hlavního města na dvou místech, v koncertním sále Pražské konzervatoře a v komorním sále Pállfyho paláce. Ze ZUŠ Kdyně se této mezinárodní soutěže zúčastnili sourozenci Jan a Hana Matějkovi. Jan soutěžil v I. kategorii (7-9 let) a umístil se ve zlatém pásmu a stal se i celkovým vítězem této kategorie. Jeho sestra Hana soutěžila v V. kategorii (16-17 let) a umístila se ve  stříbrném pásmu. 
Soutěž byla velice kvalitně obsazena českými i zahraničními soutěžícími. Špičkové výkony podávali účinkující z Polska, Ruska, Ukrajiny, Slovenska, Rakouska, Litvy, Čech a dalších evropských zemí.

Z Mezinárodní akordeonové soutěže v Praze.

Z Mezinárodní akordeonové soutěže v Praze.

Martina Matějková