Ve středu 30. června se tady koná komentovaná vycházka, během níž budou představeny nové informační tabule, které sem byly umístěny. Sraz účastníků je v 10.30 hodin na začátku cesty na kopec.

Ten je významným krajinným prvkem, o který pečují členové Českého svazu ochránců přírody Libosváry. Ti také iniciovali projekt obnovy informačních cedulí, zprůchodnění staré cesty a vyřezání náletových dřevin.