Teto gotický hrad byl v patnáctém století vypálen Bavory. Z hradu se dochovala mohutná obytná věž se zachovanými střílnami a vysoké zbytky zdí dolního hradu.