Ze dne 28.3.2008

Holýšov ( vloupání do vozidla)

V pátek od 12:35 hodin do 12:43 hodin na parkovišti před hřbitovem Holýšov, u vozovky I/26, neznámý pachatel dosud nezjištěným předmětem rozbil prosklenou výplň okna levých předních dveří vozidla Škoda Fabia Combi, šedé metal. barvy. Následně vnikl do vnitřního prostoru tohoto vozidla a zde odcizil finanční hotovost, autonavigaci, autorádio , přehledový přijímač i s anténou, glukometr, 3ks mobilních telefonů a další věci. Neznámý pachatel způsobil poškozenému celkovou škodu odcizením a poškozením 78 848 korun. Holýšovští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci trestného činu krádež.


Domažlice ( zanedbání povinné výživy )


50 letý podezřelý muž v období od 10.4.2007 do současné doby řádně neplnil svoji vyživovací povinnost na své dcery, která mu byla stanovena pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Domažlicích a to ve výši 1200 korun. Na výživném dluží 8 100 korun. Dne 28. března 2008 kriminalisté zahájili úkony trestného řízení ve věci trestného činu Zanedbání povinné výživy.


Holýšov ( zanedbání povinné výživy )


48 letý podezřelý muž v období od 1.1.2006 do současné doby řádně neplnil svoji vyživovací povinnost na svoji dceru, která mu byla stanovena pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Domažlicích a to ve výši měsíčně 1.250 korun. Na výživném muž dluží 22 500 korun. Domažličtí kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ve věci trestného činu Zanedbání povinné výživy.


Ze dne 29.3.2008

Klenčí pod Čechovem (DN)

Dne 28. března 2008 v 15:25 hodin došlo na křižovatce silnice II. třídy v obci Klenčí pod Čerchovem s účelovou komunikací vedoucí k obci Díly k dopravní nehodě. 53 letý řidič jedoucí s osobním vozidlem Škoda 120L ve směru od hraničního přechodu Lísková, při sjíždění táhlého klesání, zjistil že mu na vozidle nefungují brzdy a aby zabránil střetu se stromem strhnul prudce řízení vpravo, dostal s vozidlem smyk a následně za levým okrajem vozovky narazil do zaparkovaného osobního vozidla Mazda a oplocení domu č.p. 49. Místo dopravní nehody opustil. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění spolujezdce. U řidiče bylo detekční trubičkou altest zjištěno požití alkoholu. Použití přístroje Dräger nebylo možné- řidič nebyl schopen do přístroje dýchnout. Řidič uvedl, že alkohol požil až po uvedené dopravní nehodě, proto u něj bylo provedeno lékařské vyšetření spojené s odběrem krve. Na vozidle Škoda 120 L vznikla škoda cca 5 000 korun na zaparkovaném vozidle Mazda cca 30 000 korun a na oplocení domu cca 5 000 korun.

Klenčí pod Čechovem (střet se zvěří)

Dne 28. března 2008 v 19:05 hodin došlo na silnici II. třídy mezi obcí Klenčí pod Čerchovem - Draženov k dopravní nehodě. 26 leté řidičce jedoucí s osobním vozidlem Škoda Fábia ve směru od obce Klenčí pod Čerchovem vběhla náhle z pravé strany do jízdní dráhy srna. Pro krátkou vzdálenost se již řidičce nepodařilo střetu se srnou zabránit. Dechová zkouška byla provedena přístrojem DRÄGER, její výsledek byl negativní. Ke zranění osob nedošlo. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Na vozidle vznikla škoda cca 20 000 korun.


Staňkov (ohrožení pod vlivem návykové látky)

Dne 28. března 2008 v 22:40 hodin došlo na silnici II. třídy mezi obcí STAŇKOV - Hlohovčice k dopravní nehodě. 26 letý řidič jedoucí po předchozím požití alkoholických nápojů s osobním vozidlem Renault Megane ve směru od obce STAŇKOV se na rovném úseku silnice plně nevěnoval řízení vozidla, vjel za pravou krajnici, kde v pravém silničním příkopu havaroval. Ke zranění osob nedošlo. U řidiče byla provedenou dechovou zkouškou přístrojem Dräger naměřena hodnota 1,70 g/kg alkoholu v dechu. Po pozitivní dechové zkoušce se řidič po výzvě dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve, ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem. Při dopravní nehodě vznikla škoda na poškozeném osobním vozidle Renault ve výši cca 10 000 korun. Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Poběžovice (DN)

K dopravní nehodě došlo dne 29.3.2008 v 19:20 hodin na křižovatce silnice III. třídy a místní komunikace v obci Poběžovice, ulice Drahotínská. 20 letý řidič jedoucí s osobním vozidlem Škoda Favorit ve směru jízdy na obec Drahotín při projíždění mírné levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě a při předjíždění před ním jedoucí osobní vozidlo Audi 80 na přímém úseku dostal s vozidlem smyk, vjel za levý okraj vozovky, poté řízení vozidla strhl vpravo a následně vjel za pravý okraj vozovky, kde narazil levou zadní částí vozidla do sloupu telefonního vedení. Poté místo dopravní nehody opustil. Vozidlo zaparkoval u OOP Poběžovice a odešel domů. Při dopravní nehodě nedošlo ke střetu s předjížděným vozidlem. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Alkohol u řidiče vyloučen dechovou zkouškou přístrojem Dräger s negativním výsledkem. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Na osobním vozidle Škoda favorit vznikla hmotná škoda cca 5 000 korun. Na sloupu telefonního vedení vznikla hmotná škoda cca 5 000 korun.

Ze dne 30.3.2008


Mrákov ( krádež nafty)

V době od 28.3-30.3.2008 do 13.30 hodin odcizil dosud neznámý pachatel 450 l motorové nafty z palivové nádrže nákladního vozidla MAN, zaparkovaného v prostoru mezi Základní školou a fotbalovým hřištěm v obci Mrákov, okr. Domažlice. Neznámý pachatel způsobil škodu cca 13 285 korun. Domažličtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci trestného činu krádež.