Jde o celoplošný reprezentativní vzorek testů napříč všemi věkovými, sociálními a zdravotními skupinami, který by podobně jako třeba v případě volebních preferencí dal celkový obrázek stavu v celém Česku. Stačí třeba i tisíc vzorků, jak ukazuje příklad Švédska.

Naši kamioňáci, nenápadní hrdinové těžkých dní

Jde o epidemiologický průzkum, který by určil, kolik z nás koronavirus má, kolik z nás ho mělo a už ho nemáme, jaká část z lidí, které koronavirus zasáhl, potřebuje intenzivní lékařskou péči a jaká část ho prostě doma vyleží.

Je to důležité proto, abychom se na základě reálných dat, ne zcela náhodně udělaného vzorku několika málo desítek tisíc udělaných testů, dokázali připravit na to, co nás čeká.

A také posoudit smysluplnost, účinnost a odůvodněnost opatření, která byla dosud přijata a která ještě přijmout můžeme či musíme.

Modlitba za Andreje Babiše

Nejde tu o zpochybnění toho, jak se šíření koronaviru bráníme. Jde tu o to, abychom si byli jisti, že vše, co děláme, má smysl, účinnost. Zda věci, na něž se zaměřujeme nejsou pomýlené a jiné, na něž bychom se zaměřit měli, zůstávají bez povšimnutí. Je to nutné udělat co nejdříve, pokud možno hned. V sázce jsou lidské životy a lidské zdraví, ale i stamiliardy, kterými zadlužujeme sebe i budoucí generace. Jde přitom o jednoduchou věc, která se dá zvládnout za pár dní. Tak prosím do toho!